Hotline

0971 885 053

Bên trong nhà máy sản xuất nhựa Đạt Thành

Bên trong nhà máy sản xuất nhựa Đạt Thành

Bên trong nhà máy sản xuất nhựa Đạt Thành

Hình ảnh bên trong nhà máy nhựa Đạt Thành trang bị nhiều máy móc hiện đại, giúp chúng tôi đủ khả năng đáp ứng không chỉ nhu cầu của thị trường trong nước, mà còn các nước châu Âu, Mỹ, châu Úc,...