EN

Máy thổi màng nhựa PE đa lớp

Máy thổi màng nhựa PE hiện đại, có thể thổi đa lớp, khả năng đáp ứng mọi nhu cầu trên thị trường nhựa hiện nay. Máy thổi có thể hoạt động ở cường độ cao (24/24), giúp chúng tôi luôn đáp ứng được các đơn hàng vài trăm tấn trong thời gian ngắn.