EN

Kho thành phẩm nhựa Đạt Thành

Sở hữu diện tích kho thành phẩm lên đến hàng nghìn m2, khả năng lưu kho lớn giúp chúng tôi kịp thời đáp ứng những đơn hàng gấp, yêu cầu sản xuất trong thời gian ngắn.